โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ

ที่พักสมบูรณ์แบบ ระหว่างการไปเยือนเมืองมรดกโลก

รายละเอียดผู้เข้าพัก

สำคัญ!! กรุณาให้อีเมล์แอดเดรสที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดการจอง

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกันการจองห้องพักของท่านเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:
  • โรงแรมใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในการประกันการจองห้องพัก โดยคิดเป็นค่าห้องพัก ๑ คืน หากท่านไม่ยินยอม ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มาถึงก่อน
  • โรงแรมไม่ได้ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในการชำระค่าห้องพักที่จองมานี้
  • ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าเมื่อเดินทางมาถึง และกรุณาสอบถามถึงใบเสร็จรับเงิน
  • การยกเลิกการจองน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนถึงวันที่กำหนดเข้าพัก หรือหากท่านไม่มาเข้าพัก ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการ ๑ คืนโดยชำระผ่านบัตรเครดิตของท่าน โดยการยกเลิกดังกล่าวต้องเป็นการแจ้งผ่านทางอีเมล์เท่านั้น
  • กรุณากรอกแบบฟอร์มทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *