โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ

ที่พักสมบูรณ์แบบ ระหว่างการไปเยือนเมืองมรดกโลก

โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ
๒ ซอย ๒๑, ถนนเทศา ๑, อำเภอเมือง
กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๖๖ (๐) ๕๕๗๑ ๑๒๑๑ แฟ็กซ์ ๖๖ (๐) ๕๕๗๑ ๑๙๖๑

โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ เลขที่ 2 ซอย 21 ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 05 571 1211